Kołodziejek 2010

Kołodziejek E., Walczymy z bykami
Warszawa 2010

Słowa strona 1 z 6