Hasło: dwutysięczny

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 61
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 171
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 95
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 206
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 175
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 92-93
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 11, 13
Karpowicz 2009
Karpowicz T., Kultura języka polskiego, t. 3.: Wymowa, ortografia, interpunkcja , 51
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe)
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa 91-92
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN