Witamy na stronie projektu ElBiNo

Elektroniczna bibliografia normatywna 1990–2016 (ElBiNo 1990–2016) to projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury i Fundację Języka Polskiego, realizowany w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2016 roku zrodził się pomysł opracowania o takim charakterze.

Naszym celem jest udostępnienie w internecie bazy wyrazów kłopotliwych wraz z ich opisem bibliograficznym w tradycyjnych i internetowych źródłach poprawnościowych oraz z udokumentowaniem ich rejestracji w archiwach akademickich poradni językowych.

ElBiNo stanowi integralną część prac nad „Internetowym słownikiem poprawnej polszczyzny” i pierwszy etap w opracowaniu pełnej polskiej bibliografii normatywnej, gromadzącej materiał także z najdawniejszych źródeł poprawnościowych.

Baza ElBiNo pozwala na przeszukiwanie zawartości różnego typu źródeł poprawnościowych wydanych począwszy od 1990 roku. W zakładce Hasła można przeglądać kłopotliwe formy w kolejności alfabetycznej lub według częstości wystąpień w źródłach. Poszukiwany wyraz można też wpisać bezpośrednio do wyszukiwarki. Zakładka Źródła umożliwia sprawdzenie zawartości poradników językowych, czasopism i zasobów poradni językowych. Zakładki Tematy polecamy użyć, gdy interesują nas artykuły teoretyczne na temat wybranych zagadnień poprawnościowych (pogrupowanych w kilka działów). Znakomita większość tych tekstów jest dostępna po kliknięciu na adres bibliograficzny.