Źródła strona 1 z 4

Awramiuk 2016
Awramiuk E., Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania, 2016
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych, 2003
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, 2010
Bralczyk (Gazeta.pl)
Bralczyk J., Gazeta pl
Bralczyk (Polityka.pl)
Bralczyk J., Polityka.pl
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, 2001
Bralczyk 2004
Bralczyk J., Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny, 2004
Bralczyk 2007
Bralczyk J., Nowe słowa, 2007
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka,, 2009
Bralczyk i wsp. 2014
Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim, 2014
Bralczyk i wsp. 2016
Bralczyk J., Markowski A., Miodek J. Trzy po 33, 2016
Burkacka 2014
Burkacka I., Błędy składniowe, 2015
Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, 1992
Cybulski 2013
Cybulski M., Czy to po polsku?, 2013
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr., 2014
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, 2003
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy, 1999
Handke 2004
Handke K., O języku ‒ dobrze i źle, 2004
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników, 1998
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia, 2006
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
KPJ blog
Kołodziejek E. i wsp., Klinika Prostowania Języka . Blog Poradni Językowej
Karpowicz 2009
Karpowicz T., Kultura języka polskiego, t. 3.: Wymowa, ortografia, interpunkcja, 2009
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)