Źródła strona 4 z 4

Pędzich 2014
Pędzich B., Błędy fleksyjne, 2015
Rogowska-Cybulska i wsp. 2016
Rogowska-Cybulska E., Milewska-Stawiany M., Poradnia językowa, słucham… Wybór odpowiedzi Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego, 1995
Sawaniewska-Mochowa i wsp. 2000
Sawaniewska-Mochowa Z., Moch W., Poradnik Językowy. Polskie gadanie, 2000
Stiller 2012
Stiller R., Pokaż język, t. I, 2012
Stiller 2013
Stiller R., Pokaż język, t. 2, 2013
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, 2008
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny, 2015
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl, 2007
Zdunkiewicz-Jedynak 2001
Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak to napisać, 2001