Źródła strona 2 z 4

Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny, 1995
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy, 1999
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr., 2002
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3, 2003
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami, 2010
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe, 2009
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I, 2000
Kreja 2001
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. II, 2001
Kreja 2002
Kreja B., Wyrazy i wyrażenia. Studia i szkice z historii słownictwa, ze słowotwórstwa i kultury języka, 2002
Kreja 2005
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie III, 2005
Kubiak-Sokół 2007
Kubiak-Sokół A. (opr.), Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, 2007
Kubiak-Sokół 2008
Kubiak-Sokół A., Piszemy poprawnie.Poradnik językowy PWN, 2008
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy, 2013
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe) http://www.lpj.pl
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog) http://obcyjezykpolski.pl/
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski, 2003
Markowski 1999
Markowski A., Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, wyd. 2. rozszerzone, 1999
Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, 2000
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, 2004
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne, 2005
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4, 2013
Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim, 1991
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery, 1992
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, 1993