Źródła strona 3 z 4

Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno?, 1996
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową, 1998
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY, 2002
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy, 2007
Miodek 2010
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. I, 2010
Miodek 2013
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. II, 2013
Miodek 2017
Miodek J., Słownik polsko@polski, tom III, 2017
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa, 2004
Müldner-Nieckowski
Müldner-Nieckowski P., Język nasz giętki, 2016
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi, 2004
Podracki 1993
Podracki J., Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy, 1993
Podracki 1994
Podracki J., Świat ludzi, rzeczy, słów, 1994
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze, 2003
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, 1993
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/
Poradnia KUL
Archiwum Poradni Językowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zasoby internetowe)
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Poradnia UZ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (zasoby internetowe)
Poradnia UwB
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Białostockiego (zasoby internetowe)
Poradnia UŁ
Archiwum Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego (zasoby internetowe) https://poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)