Burkacka 2014

Burkacka I., Błędy składniowe
https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Ra%C5%BC%C4%85ce_b%C5%82%C4%99dy_j%C4%99zykowe_2_Sk%C5%82ad.pdf 2015

Słowa