Hasło: dzięki

Źródła

Burkacka 2014
Burkacka I., Błędy składniowe
Bralczyk 2004
Bralczyk J., Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny 91-92
Zdunkiewicz-Jedynak 2001
Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak to napisać 170
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 97
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 80
KPJ blog
Kołodziejek E. i wsp., Klinika Prostowania Języka . Blog Poradni Językowej
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 187
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 57
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 158
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy 20, 86
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 16
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 133
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 109
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 57
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 58
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 193
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2004
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 163
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 301
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 79
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe)
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 238-243, 276-281
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 141
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN

Uwagi

1) przyim. 2) rzecz. 'podziękowania' 3) pot. 'dziękuję'