Hasło: dla

Źródła

Bralczyk 2004
Bralczyk J., Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny 82-83
Miodek 2013
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. II 93
Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 321
Bralczyk i wsp. 2014
Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim 119-120
Kreja 2001
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. II 160-162
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 199
Podracki 1993
Podracki J., Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy 75
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 145-146
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 47
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I 155-157
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 217-219
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 110
Müldner-Nieckowski
Müldner-Nieckowski P., Język nasz giętki 30
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 101
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 26, 57-58, 158
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 194
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2011
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Poradnia KUL
Archiwum Poradni Językowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zasoby internetowe)
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 300
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 213-214
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 162-163
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2009/9, s. 16-25
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2013/4, s. 45-51
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 109, 146
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 113-114
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2004, 2005
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 155
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe)
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 233-236, 238-243, 265-271
Awramiuk 2016
Awramiuk E., Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania 34-35
Awramiuk 2016
Awramiuk E., Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania 34-35
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 128-130
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN