Hasło: adres

Źródła

Sawaniewska-Mochowa i wsp. 2000
Sawaniewska-Mochowa Z., Moch W., Poradnik Językowy. Polskie gadanie 35
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 71-72
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 103
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 61
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 16-17
Podracki 1993
Podracki J., Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy 73-74
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2004, 2005
Cybulski 2013
Cybulski M., Czy to po polsku? 7
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 230
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 11
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 16, 117, 157
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 55
Kubiak-Sokół 2007
Kubiak-Sokół A. (opr.), Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN 240
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 195
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2011/2-3, s. 129
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2015/3, s., 220, 234
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 299
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 167
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 283-284
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2002/3, s. 76-78
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 28, 40, 124, 137
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 142-143
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2002, 2003, 2004
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 16
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 60
Kreja 2005
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie III 47
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 175-182
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 133
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN