Hasło: do

Źródła

Bralczyk i wsp. 2014
Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim 119-120
Kreja 2001
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. II 160-162
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 226
Podracki 1993
Podracki J., Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy 74
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 146-147
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 48
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 90
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 109, 111, 166
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 26, 58
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 194
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2008, 2011
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 163, 167, 187, 192, 195
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 298
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 213
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 162-163
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 107-108, 113-114
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2004, 2014-2016
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 156-158
Kreja 2005
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie III 120-121
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 233-236, 238-243
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN