Hasło: dwa

Źródła

Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 304
Kreja 2001
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. II 156-157
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 72
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 120-122
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2006
KPJ blog
Kołodziejek E. i wsp., Klinika Prostowania Języka . Blog Poradni Językowej
Rogowska-Cybulska i wsp. 2016
Rogowska-Cybulska E., Milewska-Stawiany M., Poradnia językowa, słucham… Wybór odpowiedzi Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego 78
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 164-165
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 118
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 55
Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim 123-124
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 226
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 118
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 49
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 73, 117-118, 285
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 154, 245-247
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2008
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Poradnia KUL
Archiwum Poradni Językowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zasoby internetowe)
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 161, 164
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 197
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 90-91
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1997/4, s. 79-80
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 43, 129, 136
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2009
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 79, 96
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 58, 70-71
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 42, 78, 83, 85
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 224-229, 265-271
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 98, 115
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN