Hasło: dzień

Źródła

Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 189
Pędzich 2014
Pędzich B., Błędy fleksyjne
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 39-40, 145, 148
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 79, 229, 292, 325
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 181
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 97, 126
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2008
KPJ blog
Kołodziejek E. i wsp., Klinika Prostowania Języka . Blog Poradni Językowej
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 177
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 202
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 58
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 109, 151
Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim 55, 101, 132
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 115-116, 232-233
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 75, 86-87
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 104-105
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 118—119
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 157, 183-184, 223
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2002, 2009
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1991/3-5, s. 309-310
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1992/4-5, s. 254
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 115
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 383
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 160-161
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 114
Karpowicz 2009
Karpowicz T., Kultura języka polskiego, t. 3.: Wymowa, ortografia, interpunkcja , 45
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1990/1, s. 65-68
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1990/9-10, s. 704-707
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 102
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 79, 101, 132, 187
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2003, 2004, 2009
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 63, 161
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 54, 78, 220, 313
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 81, 85-86, 116, 118
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 206-215, 224-229, 254-258
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 85, 86, 88, 124, 254
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN