Podziękowania

Projekt ElBiNo nie powstałby bez wsparcia Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Języka Polskiego oraz bez zaangażowania kilku osób z tych instytucji. Prace nad bibliografią zostały sfinansowane w znacznej części dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dzięki środkom przekazanym na ten cel przez Fundację Języka Polskiego.

Dziękujemy przede wszystkim doktorowi Mateuszowi Wernerowi, który jako pełniący do kwietnia 2017 roku funkcję zastępcy dyrektora NCK ds. badań i strategii kultury wykazał życzliwe zainteresowanie projektem, oraz doktorowi Tomaszowi Kukołowiczowi – kierownikowi Zespołu ds. Statystyki Kultury NCK i doktor Magdalenie Wanot-Miśturze – prezes Fundacji Języka Polskiego, którzy wynegocjowali ostateczne warunki finansowe projektu.

Dziękujemy autorom (pełną listę osób, które wsparły projekt merytorycznie, publikujemy w zakładkach: Twórcy ElBiNo oraz Kontakt) oraz konsultantom – profesorowi Mirosławowi Bańko i profesorowi Andrzejowi Markowskiemu.

Pomysł projektu powstał w Instytucie Języka Polskiego UW. Zainteresowanie środowiska tym przedsięwzięciem utwierdzało redaktora i autorów w przekonaniu o użyteczności prac nad witryną, a rozmowy z kolegami językoznawcami w Instytucie stały się źródłem wielu pomysłów i rozwiązań.