Kontakt

Ekscerpcja źródeł

Mateusz Adamczyk, mgr (Wydział Polonistyki UW) ms.adamczyk@uw.edu.pl

Marcin Będkowski, dr (Instytut Filozofii UW) mbedkowski@gmail.com

Iwona Burkacka, dr hab. (Instytut Języka Polskiego UW) i.burkacka@uw.edu.pl

Agata Hącia, dr (Instytut Badań Edukacyjnych) aahacia@wp.pl

Martyna Gałuszko (Wydział Polonistyki UW) m.galuszko@student.uw.edu.pl

Tomasz Jedynak (Wydział Dziennikarstwa UW) tl.jedynak@student.uw.edu.pl

Katarzyna Kłosińska, dr hab. (Instytut Języka Polskiego UW) katarzyna.klosinska@uw.edu.pl

Ewa Kołodziejek, prof. dr hab. (Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa USz) ewakolo@telvinet.pl

Tomasz Korpysz, dr (Instytut Filologii Polskiej UKSW) t.korpysz@uksw.edu.pl

Barbara Kudra, dr hab. prof. UŁ (Instytut Filologii Polskiej UŁ) barbarakudra@uni.lodz.pl

Monika Kwiecień, mgr (Wydział Polonistyki UW) monika.kwiecien@interia.pl

Jarosław Liberek, dr hab. prof. UAM (Instytut Filologii Polskiej UAM) liberekaa@o2.pl

Jarosław Łachnik, dr (Instytut Języka Polskiego UW) j.lachnik@uw.edu.pl

Barbara Pędzich, dr (Instytut Języka Polskiego UW) b.pedzich@uw.edu.pl

Marcin Poprawa, dr (Instytut Filologii Polskiej UWr) marcin.poprawa@uwr.edu.pl

Ewa Rogowska-Cybulska, prof. dr hab. (Instytut Filologii Polskiej UG) rogoewa@wp.pl

Ewa Rudnicka, dr (Kolegium Artes Liberales UW) e.rudnicka@uw.edu.pl

Urszula Sokólska, dr hab. prof. UwB (Instytut Filologii Polskiej UwB) ulasokolska@o2.pl

Magdalena Wanot-Miśtura, dr (Instytut Języka Polskiego UW) mwanot@uw.edu.pl

Katarzyna Wyrwas, dr hab. (Instytut Języka Polskiego UŚ) katarzyna.wyrwas@us.edu.pl

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, dr hab. prof. UW (Instytut Języka Polskiego UW) d.jedynak@uw.edu.pl

Realizacja informatyczna

Michał Rudolf, dr michal@rudolf.waw.pl

Korekta

Magdalena Wanot-Miśtura, dr (Instytut Języka Polskiego UW) mwanot@uw.edu.pl