Twórcy ElBiNo

Koordynator i redaktor naukowy

 • dr hab. prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Instytut Języka Polskiego UW)

Autorzy

Baza ElBiNo została opracowana przez zespół językoznawców z kilku polskich ośrodków akademickich. Trzon zespołu redakcyjnego stanowią osoby związane z Zakładem Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii (Instytut Języka Polskiego UW):

 • mgr Mateusz Adamczyk,
 • dr Marcin Będkowski,
 • dr hab. Iwona Burkacka,
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska,
 • dr Tomasz Korpysz,
 • mgr Monika Kwiecień,
 • dr Jarosław Łachnik,
 • dr Barbara Pędzich,
 • dr Ewa Rudnicka,
 • dr Magdalena Wanot-Miśtura,
 • dr hab. prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak.

W projekcie brali też udział przedstawiciele akademickich poradni językowych:

 • dr Agata Hącia (Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Uniwersytetu Warszawskiego),
 • prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Telefoniczna i Internetowa Poradni Językowej Uniwersytetu Szczecińskiego),
 • dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra (Poradnia Językowa Uniwersytetu Łódzkiego),
 • dr hab. prof UAM Jarosław Liberek (Poradnia Językowa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • dr Marcin Poprawa (Poradnia Językowa Uniwersytetu Wrocławskiego).
 • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska (Poradnia Uniwersytetu Gdańskiego),
 • dr hab. prof. UwB Urszula Sokólska (Poradnia Uniwersytetu Białostockiego),
 • dr hab. Katarzyna Wyrwas (Poradnia Językowa Uniwersytetu Śląskiego).

Oprócz językoznawców w pracach uczestniczył informatyk (i językoznawca) dr Michał Rudolf, mający doświadczenie w pracach nad elektronicznymi projektami leksykograficznymi.

W ekscerpcji źródeł przedsięwzięcie wspierało również dwoje studentów:

 • Martyna Gałuszko (Wydział Polonistyki UW),
 • Tomasz Jedynak (Wydział Dziennikarstwa UW).

Konsultanci naukowi

 • prof. dr hab. Mirosław Bańko (Instytut Języka Polskiego UW)
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski (Instytut Języka Polskiego UW)