Hasło: ja

Źródła

Bralczyk 2004
Bralczyk J., Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny 138-139
Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 326
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Bralczyk i wsp. 2014
Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim 110
Kreja 2001
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. II 158-159
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 158
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 115
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 113-114, 115-116
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 261-261
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 87
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 87
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 132-133
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 133
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy 178
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 172-173, 183, 217
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 86
Müldner-Nieckowski
Müldner-Nieckowski P., Język nasz giętki 52
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kubiak-Sokół 2007
Kubiak-Sokół A. (opr.), Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN 160, 253
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 44
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 208
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 208
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 208
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 94-95
Kołodziejek 2010
Kołodziejek E., Walczymy z bykami 94-95
Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 146
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 9, 7
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1998/7, s. 60-61
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2002/8, s. 73
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 270
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 114-115
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2003, 2004, 2005, 2009, 2014-2016
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 109
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe)
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa 88
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 215-220, 243-248
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 243-248
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 35, 104-105
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN