Hasło: dokonywać

Źródła

Pędzich 2014
Pędzich B., Błędy fleksyjne
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 127-128
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 149-150
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 50
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 86
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 95
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 73
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 50, 126
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 185, 240
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 192
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 2, 13-14
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 56
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2004
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 187
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 221-224
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 254