Hasło: a capite

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny