Hasło: Aberdeen

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny