Hasło: Anodin

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 146-150
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Poradnia KUL
Archiwum Poradni Językowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zasoby internetowe)
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN