Hasło: Abe

Źródła

Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1999/8-9, s. 128-134
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN