Hasło: Abdullah

Źródła

Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1999/8-9, s. 128-134