Hasło: abc

Źródła

Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1998/5-6, s. 59-60