Hasło: CEPELiA

Źródła

Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 146─147
Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński