Hasło: dlatego … (że / żeby / aby…)

Źródła

Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 302
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 64
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 146
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 47
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy 211
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 91-92
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 113
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 60
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 196
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 310, 315
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 220
Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 11, 28
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2004/3, s. 50-61
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2002/5, s. 3-15
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 61-62
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 238-243, 250-254
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 154
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN