Hasło: czy

Źródła

Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 128-129
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 31, 183
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 9, 58, 299
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 161
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 310, 318
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 101
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 145-146
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 155
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN