Hasło: Czaja

Źródła

Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 58
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 120
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 50
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2005
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 112-113
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 233
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I 212-215
Poradnia UŁ
Archiwum Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego (zasoby internetowe)
Poradnia KUL
Archiwum Poradni Językowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zasoby internetowe)
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2002, 2009