Hasło: absolutnie

Źródła

Poradnia UZ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (zasoby internetowe)
Bralczyk 2004
Bralczyk J., Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny 29-30
Markowski 1999
Markowski A., Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, wyd. 2. rozszerzone 135
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 197
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1992/2, s. 156-157
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 47
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa 67