Hasło: działalność

Źródła

Zdunkiewicz-Jedynak 2001
Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak to napisać 241
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 44
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 116
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 100
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 226
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 5, 12
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 267
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 271-275
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 81, 255