Hasło: abnegat

Źródła

Zdunkiewicz-Jedynak 2001
Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak to napisać 176
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 9
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 353
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN