Hasło: dziadek

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 184-186
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 210
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 93-96
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 104
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 224-229, 271-275