Hasło: domówka

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 128
Cybulski 2013
Cybulski M., Czy to po polsku? 20
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2010
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 258-265