Hasło: cel

Źródła

Bralczyk 2004
Bralczyk J., Mój język prywatny. Słownik autobiograficzny 51-53
Pędzich 2014
Pędzich B., Błędy fleksyjne
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 12
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 34
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 60, 65, 123
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 184
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2005
Poradnia UŁ
Archiwum Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego (zasoby internetowe)
Bralczyk 2007
Bralczyk J., Nowe słowa 142
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 131, 305
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 219
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 212
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2003, 2014-2016
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 90
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 206-215, 265-271
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 84, 238
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN