Hasło: abażur

Źródła

Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 114
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 38