Hasło: Brand

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 261-264
Bralczyk 2007
Bralczyk J., Nowe słowa 25