Hasło: audyt

Źródła

Miodek 2010
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. I 27
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 130-131, 137-138
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2004
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 243
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy 278
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2001/5, s. 397
Bralczyk 2007
Bralczyk J., Nowe słowa 14
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 271
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 37-38