Hasło: aborcja

Źródła

Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 156
Bralczyk 2007
Bralczyk J., Nowe słowa 5
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 144