Hasło: dziecko

Źródła

Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 189, 190
Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 304
Pędzich 2014
Pędzich B., Błędy fleksyjne
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 187-186
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 20
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 27, 54-55, 143
Podracki 1993
Podracki J., Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy 53
KPJ blog
Kołodziejek E. i wsp., Klinika Prostowania Języka . Blog Poradni Językowej
Cybulski 2013
Cybulski M., Czy to po polsku? 62
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 49, 125
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 98
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 280, 296
Kreja 2002
Kreja B., Wyrazy i wyrażenia. Studia i szkice z historii słownictwa, ze słowotwórstwa i kultury języka 263
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 135, 168
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 202
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 23, 32, 36
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 85
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 149
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 75
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 81, 85
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 224-229
Awramiuk 2016
Awramiuk E., Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania 102
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 90, 106