Hasło: kardynał

Źródła

Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 185
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 291
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 180
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2002
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2002/2, s. 78-81
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2003
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 93
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 206-215
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN