Hasło: dowodzić

Źródła

Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 164
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 18
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 220
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 183
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 253
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 95
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 254
Kreja 2005
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie III 119
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 233-236
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN