Hasło: dosypać

Źródła

Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 159
Zdunkiewicz-Jedynak 2001
Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak to napisać 145
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 17
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN