Hasło: badminton

Źródła

Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 81
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 31
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 266
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 21
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 117
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 31
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 206-215