Hasło: aktualny

Źródła

Miodek 2013
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. II 82
Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 70
Zdunkiewicz-Jedynak 2001
Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak to napisać 178
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 136-137
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 83
Podracki 1993
Podracki J., Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy 45
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 22
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 13
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 56
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 212-213
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 197, 200
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 330
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 85-88
Karpowicz 2009
Karpowicz T., Kultura języka polskiego, t. 3.: Wymowa, ortografia, interpunkcja , 47
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 264
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 192
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2004
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 18-19
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa 90, 100
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 293-298
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 196-197