Hasło: asortyment

Źródła

Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 65, 66
Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 387
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 17
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 155
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 331
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 57, 193
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 216
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 51
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 293-298
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 208-210