Hasło: Aborygen

Źródła

Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 9
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 178