Hasło: a priori

Źródła

Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 17
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny