Hasło: BBWR

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 147
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 145
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 270

Uwagi

1) Bezpartjny Blok Współpracy z Rządem 2) Bezpartyjny Blok Wspierania Reform