Hasło: hokeista

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny